Termen si conditii

TERMENI SI CONDITII PRIVIND CONTRACTELE INCHEIATE LA DISTANTA

A.Generalitati

 1. Prezentele Condiţii Generale de Afaceri (în continuare „CDA”) reglementează raporturile juridice şi comerciale, stabilind termenele şi condiţiile în baza cărora Sudomet Distribution Group srl. (în continuare pe scurt ”SDG Tech") în calitate de furnizor efectuează vânzări de produse pe teritoriul României către un cumpărător interesat (numit în continuare”Client”).

   1.2 Livrăm preponderent persoanelor juridice (în sensul art 188 Cod Civil) și persoanelor juridice de drept public, adică profesioniștilor, dar si cu derogare din partea administratorului platformei, persoanelor fizice definite ca și ”consumatori”, astfel Termenii si conditiile din cadrul acestei platforme sunt, si in conformitate cu prevederile OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor (persoane fizice) în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, conform OG 21/1992 privind protectia consumatorilor si cf Legii 449/2003 privind garantiile si drepturile asociate acestora. Actul normativ referitor la Consumatorul persoana fizica, nu se aplica persoanelor juridice.

   1.3 Produsele noastre sunt destinate în mod exclusiv pentru uz profesional, astfel, achizitia acestora de catre persoane fizice nu corespund ca principiu reglementărilor aplicabile persoanelor fizice definite ca și ”consumatori”. Persoana fizica, denumita ”consumator” prin achizitia efectuata prin intermediul Contului din prezenta platforma online, declara pe proprie raspundere, ca la data intocmirii Contului, a luat la cunostinta, respectiv accepta prevederile statuate aici si, declara ca utilizarea produsele achizitionate, se va face de catre un profesionist persoana juridica (angajat sa-i execute lucrari pentru interes propriu), autorizata sa foloseasca, in conditii de siguranta si in conformitate cu prevederile stipulate in manualul de utilizare, respectiv in conformitate cu normelor valabile in Romania, astfel ca este direct raspunzator pentru orice daune realizate, acestea neputand fi imputate SDG Tech.

   1.4. Despre patforma sdg-shop.ro – este o platforma online Cloud Computing"All-in-One". Este o soluție completă, care integraeaza solutii, de tip CRM, soft SFA, WMS, MRP, ERP, BI, fiind web-based si funcționand în cloud, pe orice browser (Mozilla Firefox, Google Chrome etc.).

 

B.Condiţii Generale de Afaceri (CDA)

 1. Aceste CDA se aplică ori de câte ori între SDG Tech şi Client nu există un alt contract, acord comercial, în formă scrisă, împrejurare în care prevederile respectivului contract au prioritate faţă de prezentele CDA. Prezentele CDA completează orice acord comercial SDG Tech-Client.
 2. SDG Tech îşi rezervă dreptul de a modifica fără înştiinţare prealabilă prezentele CDA. Produce efecte varianta CDA prezentată pe platforma online a SDG Tech la data lansării comenzii de către Client, in acest sens, prezenta va fi atasata in mail de confirmare a comenzii efectuata din Cont Client
 3. Clientul ia cunoştinţă despre oferta de produse a SDG Tech, de pe pagina web sau din catalogul pus la dispoziţie acestuia în format digital sau analogic, şi, pentru a cumpăra unul sau mai multe produse ofertate, lansează o comandă, sub condiţia înregistrării prealabile ca şi Client în Baza de Date Clienţi a SDG Tech. În acest sens Clientul consimte că toate datele personale colectate de către Sudomet Distribution Group srl sunt salvate şi prelucrate exclusiv în scopul consilierii individuale
 4. Clientului, al transmiterii informaţiilor despre produse sau al informaţiilor despre companie cu caracter general, ca şi al înaintării de oferte. Orice acces la homepage-ul SDG Tech sau acces la un fişier de date de pe homepage se supun unui protocol.
 5. Salvarea datelor serveşte scopurilor interne statistice şi de sistem.
 6. Se supun protocolului: numele fişierului accesat, data şi ora accesului, cantitatea de date transferate, notificarea de acces reuşit, browserul de internet şi domeniul. Suplimentar, se protocolizează adresele de IP ale computerelor solicitante.
 7. Alte date personale sunt colectate numai dacă Clientul permite acest lucru, în cadrul unei solicitări sau înregistrări. Utilizarea şi transmiterea mai departe a datelor personale puse la dispoziţie de către Client, se vor utiliza numai pentru a răspunde la întrebările Clientului, pentru derularea contractelor încheiate cu Clientul şi pentru administrarea tehnică. Datele personale ale Clientului se transmit către terţi numai dacă acest lucru este necesar în scopul derulării contractului – în special transmiterea datelor comenzilor către furnizori, dacă este necesar în scopul facturării sau dacă, preliminar, Clientul a fost de acord cu acest lucru. Clientul are dreptul de a revoca, în orice moment, un acord ce va produce efecte pentru viitor. Ştergerea datelor personale salvate are loc atunci când Clientul revocă acordul pentru salvarea lor, dacă nu mai este necesară implicarea Clientului pentru îndeplinirea scopului urmărit prin salvarea datelor sau dacă aceasta este nepermisă din alte considerente de ordin legal. La solicitarea scrisă a Clientului, SDG Tech pune la dispoziţie datele salvate ce-l privesc. SDG Tech depune diligenţe să salveze datele personale ale Clientului prin utilizarea tuturor posibilităţilor tehnice şi organizatorice astfel încât acestea să nu poată fi accesate de către terţi. Pentru comunicarea pe e-mail, nu poate fi garantată complet siguranţa datelor, astfel încât, în cazul în care este vorba de informaţii confidenţiale, Clientului i se recomandă calea Formularul tipizat de l rubrica Contact, avand in vedere ca, fiind o platforma in Cloud, informatia circula criptat. De asemenea, Clientul poate solicita si punerea la dispozitie a unui canal de comunicare criptat, oferit prin Office 365 Business.

B.Condiţii speciale de Afaceri (anexe la CDA)

 1. Pe langa prezenta CDA, SDG Tech, poate incheia anexe la CDA, prin care stabileste conditii comerciale speciale.

C.Integrarea cu solutii web analitics

Această pagină web utilizează Google Analytics, un serviciu de analizare a conţinutului web al Google Inc. („Google“) Google Analytics utilizează aşa-numite „Cookies“, fişiere în format text care sunt salvate pe computerul Clientului şi permit analiza utilizării site-ului web. Cookies-urile nu provoacă pagube în computerul Clientului şi nu conţin viruşi. Informaţiile produse prin Cookies referitoare la utilizarea de către Client a site-ului web al AB (inclusiv adresa de IP a Clientului) se stochează exclusiv pentru evaluarea utilizării site-ului web al SDG Tech şi pentru alcătuirea rapoartelor despre activităţile site-urilor web. În anumite cazuri, chiar Google va transmite aceste informaţii mai departe către terţi, dacă acest lucru este prevăzut prin lege sau dacă terţii utilizează aceste date la solicitarea Google. Google nu va asocia, în niciun caz, adresa de IP a Clientului cu alte date. Clientul poate preveni instalarea Cookies-urilor prin setarea corespunzătoare a Software-ului Browserului său; cu toate acestea, Clientul este atenţionat că, în acest caz, nu va mai putea utiliza complet toate funcţiile acestui site web. Prin utilizarea acestui site web Clientul declară că este de acord cu prelucrarea datelor colectate prin intermediul său prin Google, în modul descris anterior şi în scopul menţionat anterior. Prin intermediul tehnologiilor Webtrends Inc. (www.webtrends.com) se colectează şi se stochează date în scopul marketingului şi al optimizării. Din aceste date, pot fi elaborate profile de utilizator, sub pseudonim. În acest scop pot fi utilizate Cookies. Datele colectate prin intermediul tehnologiilor Webtrends nu se pot utiliza fără consimţământul expres al Clientului pentru a îl identifica pe acesta, în calitatea sa de vizitator al acestui site web. Datele nu se combină cu datele personale referitoare la purtătorul pseudonimului. Această pagină web conţine plugin-uri „Addthis“, care facilitează Clientului stabilirea de repere (Bookmarks), respectiv utilizarea comună a conţinuturilor interesante de pagini web. La utilizarea „Addthis“, se folosesc adesea Cookies. Datele astfel produse (ca, de ex., momentul utilizării sau limba browserului) se transmit Add This LLC în USA şi vor fi prelucrate acolo. Informaţii mai precise privind prelucrarea datelor de către Add This LLC şi protecţia datelor de către Add This LLC se găsesc la www.addthis.com/privacy. Acest site web conţine, în special, informaţii privind felul datelor prelucrate, cât şi despre scopul utilizării acestora. Aceste date nu vor fi prelucrate de către SDG Tech. Prin utilizarea câmpului „Addthis“, Clientul declară că este de acord cu prelucrarea datelor de către Add This LLC, aşa cum reiese de pe site-ul web www.addthis.com. Clientul poate refuza, în orice moment, utilizarea datelor sale prin folosirea unui „Opt Out Cookies“. Mai multe detalii în această privinţă rezultă, de asemenea, de pe site-ul web menţionat anterior, al Add This LLC.

D.Despre modaliatile de lucru

 1. SDG Tech îşi rezervă dreptul de a modifica oricând oferta de produse fără nici o înştiinţare prealabilă.
 2. Raportul contractual dintre SDG Tech şi Client nu se naşte decât în baza unei comenzi scrise emise de Client obligatoriu confirmată în scris de către SDG Tech.
 3. Nici un fel de înţelegeri verbale nu pot stabili alte prevederi faţă de cele stabilite în prezentele CDA sau în acordul comercial scris SDG Tech-Client.
 4. Regimul comenzilor primite de SDG Tech prin e-mail sau prin telefon este supus reglementărilor din prezentele CDA exclusiv din momentul recepţiei şi preluării produselor de către Client, preluare confirmată ca atare prin semnarea documentelor de livrare.
 5. Este opţiunea şi decizia exclusivă a SDG Tech de a livra în baza unor comenzi telefonice sau expediate prin email.
 6. În cazul oricăror livrări societatea SDG Tech, va utiliza în vederea înscrierii în factură şi în documentele de livrare, datele Clientului, astfel cum figurează acestea în Baza de Date Clienţi a SDG Tech.
 7. Clienţii, care se confruntă cu dificultăţi financiare nu vor lansa comenzi pe care să nu le poată onora prin plata la scadenţă, asa cum este stabilit pe factura fiscala si/sau in alte acte de natura juridica incheiate intre SDG Tech si Client.
 8. Ori de câte ori după perfectarea Contractului (Comandă – confirmarea Comenzii), SDG Tech intră în posesia unor informaţii care relevă indicii privind o posibilă incapacitate de plată a Clientului sau că împotriva acestuia s-a iniţiat declanşarea procedurii insolvenţei, SDG Tech îşi rezervă în mod necondiţionat şi nemijlocit dreptul de a denunţa în mod unilateral contractul. Clientul va fi înştiinţat. În acest caz SDG Tech nu îi revine nici o obligaţie de a despăgubi Clientul. În plus în ipoteza dovedirii unui prejudiciu efectiv sau eventual al SDG Tech, cauzat de incapacitatea de plată a Clientului, SDG Tech este îndreptăţită să solicite despăgubiri de la Client pentru acoperirea integrală a unui atare prejudiciu.
 9. Preţurile de vânzare a produselor furnizate de către SDG Tech coincid cu preţurile înscrise de către SDG Tech în factură. Preţurile sunt exprimate în LEI. Clientului îi este interzisă revânzarea produselor sub preţul de achiziţie. Dacă pe factură nu este evidenţiat separat preţul transportului la locul livrării, costul transportului la locul livrării indicat de Client este suportat de SDG Tech, in conformitate cu comanda Client din contul acestuia.
 10. SDG Tech poate, la liberul său arbitru, să stabileasca valoarea minima a unei comenzi, astfel ca, Clientul nu poate comanda sub acesta valoare, softul platformei impiedicand aceasta. De la caz la caz, si in intalegere cu reprezentantul de vanzari, se pt accepta si comenzi subunitare, caz in care, SDG Tech va percepe un tarif de transport comunicat in prealabil Clientului SDG Tech îşi va motifica acest tarif în funcţie de valoarea comenzii, greutatea coletelor, de greutatea volumetrică şi de adresa locului de livrare. Clientul va fi încunoştinţat cu privire la costurile suplimentare de transport a produselor comandate, înainte de efectuarea livrării. În cazul în care o livrare urmează a nu se efectua la data stabilită, fie din cauze imputabile Clientului fie la cererea expresă a acestuia, iar livrarea urmează a fi reluată la o dată ulterioară, în urma efectuării unei repetări a comenzii de către Client, acesta datorează SDG Tech, suplimentar faţă de valoarea comenzii şi a tarifului de transport, contravaloarea cheltuielilor de logistică generate de ambalarea, pregătirea pentru transport şi manipularea produselor cu prilejul livrării iniţiale eşuate.
 11. Preţurile unitare ale produselor supuse vânzării aparţinând SDG Tech nu conţin Taxa pe valoarea Adăugată (TVA) care este evidenţiată în factură în mod separat.
 12. SDG Tech face tot posibilul să livreze produsele comandate în data de livrare confirmată. Clientul acceptă că această dată nu este obligatorie pentru SDG Tech şi că o eventuală întârziere de livrare nu poate fi imputată în nici un mod SDG Tech, aceasta nu poate constitui cauză de denunţare unilaterală a contractului din partea Clientului, şi că SDG Tech este exonerată în mod explicit şi expres de acoperirea oricăror prejudicii cauzate sau posibil a se produce Clientului prin întârzierea livrării. Prin lansarea comenzii Clientul arată că a înţeles conţinutul acestei clauze şi că acceptă în mod expres să perfecteze contractul cu SDG Tech în aceste condiţii şi că îşi asumă un atare risc.
 13. Cu toate acestea în cazul în care întârzierile de livrare depăşesc 30 de zile Clientul poate renunţa la comandă. O decizie îi va fi comunicată SDG Tech deîndată. SDG Tech este îndreptăţită la pre-livrări sau livrări parţiale cu excepţia situaţiei în care părţile au convenit altfel în prealabil şi în scris.
 14. Forţă Majoră, astfel cum este definită de lege, exonerează de răspundere partea care se poate prevala de ea. Astfel Clientul nu este îndreptăţit a solicita societăţii SDG Tech să despăgubiri în situaţia în care imposibilitatea executării obligaţiilor are drept cauză forţa majoră.
 15. În cazul în care Clientul, indiferent de motiv, întârzie preluarea mărfii sau o refuză, SDG Tech este în drept să denunţe unilateral contractul, să solicite şi să-i fie plătite de către Client despăgubiri pentru prejudiciul suferit prin neexecutarea conformă a obligaţiilor de către Client şi, în calitate de proprietar al produselor să dispună în mod liber şi neîngrădit de ele.
 16. Locul executării obligaţiei de livrare este identic cu locul executării contractului este locul adresei de livrare indicat de Client. Contractul se consideră executat de către SDG Tech prin recepţionarea produselor de către Client, iar de către Client prin plata integrală a acestora, făcută la data scedenţei inscrise pe factura fiscala.
 17. Cu prilejul livrării Clientului în revine obligaţia de a prelua produsele de la transportator, de a le recepţiona şi ca atare de a verifica din punct de vedere cantitativ şi calitativ şi de a confirma livrarea prin semnarea şi ştampilarea documentelor care atestă livrarea în cantitatea şi tipul specificate în aceste documente.
 18. Clientul poate reclama în scris cantitatea sau calitatea produselor, într-un interval de 6 zile de la recepţia produselor.
 19. În cazul reclamaţiilor referitoare la cantitatea produselor livrate, Clientul are obligaţia, de a anexa reclamaţiei şi documentul de înregistrare a diferenţei cantitative constatată cu prilejul recepţiei, document semnat împreună cu delegatul transportatorului. SDG Tech îşi rezervă dreptul de a nu da curs unei reclamaţii referitoare la cantitatea produselor livrate care este incompletă din acest punct de vedere, prin absenţa documentului constatator.
 20. În cazul unei reclamaţii privind calitatea sau cantitatea produselor, Clientul are obligaţia să informeze SDG Tech în scris menţionând denumirea produsului, asa cum este ea inscrisa in factura fiscala, apreciat ca necorespunzător din punct de vedere calitativ sau cantitativ, modalitatea de împachetare a acestuia şi denumirea produsului. Totodată Clientului îi revine obligaţia de a descrie defectul produsului şi de a dovedi caracterul real al acestor defecte. Clientul are obligaţia de a lua toate măsurile pentru evitarea sau diminuarea pagubelor şi pentru evitarea implicării unei a treia părţi. Fenomenul de Fragilitate acidă poate afecta calitatea produselor. La articolele acoperite galvanic, de duritate mare sau carbonizate, de la o rezistenţă la tracţiune de 1000 N/mm² şi rezistenţe nucleice sau de suprafaţă de la 320 HV, poate apărea o fragilizare. Aceasta poate fi diminuată prin maleabilizare, dar nu poate fi exclusă (vezi DIN EN ISO 4042, DIN EN ISO 15330). În atari condiţii este exclusă răspunderea SDG Tech pentru pagube ce sunt consecinţa fenomenului de fragilitate acidă. În cazul în care Clientul solicită diminuarea pericolului de fragilizare, aceasta se poate efectua la cererea sa expresă şi pe riscul Clientului.
 21. Contravaloarea facturii emise de către firma SDG Tech se achită de regulă pe loc de către Client, în momentul preluării produselor de la transportator, (delegatului transportatorului însărcinat în acest scop). Dacă în factură este înscris un termen de plată ulterior datei recepţiei, Clientul va efectua plata în termenul specificat în factură.În cazul depăşirii termenului de plată, Clientul are obligaţia de a plăti penalităţi de întârziere aferente sumei datorate. Cuantumul pe zi al penalităţilor de întârziere este de 0,5%/zi de întârziere.Totodată Clientul consimte că în cazul de facturi existente în sold, dacă la doar una dintre ele plata este în întârziere, atunci se desfiinţează facilitatea privind termenul de plată şi la celelalte facturi care devin din nescadente automat scadente şi ca atare este de acord cu recuperarea creanţelor inclusiv pentru aceste facturi. Nu fac excepţie de la această procedură nici facturile achitate parţial, deoarece facturile nu se consideră plătite decât în momentul achitării sumei totale aferente acestor facturi. In cazul neplatii facturilor scadente, platforma nu va permite lansarea unei noi comenzi, averizand printr-un text, acest aspect.
 22. În caz de neplată toate debitele datorate de Client se vor recupera de către creditorul SDG Tech prin oricare şi toate mijloacele legale urmând a se recupera inclusiv debite suplimentare generate de însuşi demersul de recuperare.
 23. Clientul îşi exprimă acordul ca datele sale de contact să fie comunicate societăţilor de recuperări creanţe la care SDG Tech este liber să apeleze.
 24. SDG Tech este proprietarul produselor livrate până la achitarea integrală a acestora de către Client prin plata integrală a facturii în baza căreia au fost livrate. Transferul riscului de la SDG Tech la Client are loc în momentul recepţiei produselor odată cu transferul posesiei.
 25. În cazul în care termenul de plată este depăşit cu peste 30 de zile, societatea SDG Tech are, în plus faţă de drepturile enunţate mai sus, atât dreptul de a denunţa unilateral contractul cât şi dreptul de a reintra în posesia produselor neplătite prin returnarea acestora de către Client pe cheltuiala Clientului sau prin recuperarea acestora de către SDG Tech de oriunde şi din posesia oricui s-ar afla în virtutea dreptului de proprietate anterior enunţat. Clientul va fi notificat în acest sens. În ipoteza arătată Clientul are obligaţia de a returna produsele fără nicio altă procedură. Clientul acceptă că, în cazul încetării contractului, el nu are dreptul de a împiedica reprezentanţii autorizaţi ai SDG Tech în acţiunea acestora de recuperare a produselor şi îşi exprimă acordul cu privire la demersurile acestora.
 26. Prezentele CDA se supun legilor din România. Orice litigiu se soluţionează pe cale amiabilă sau în caz de eşec către instanţa judecătorească material competentă, din zona unde-si are sediul SDG Tech.

 

E.Definitii

Utilizator - reprezinta persoana care acceseaza prezenta platforma online, in scopuri profesionale sau private si care a acceptat termenii si conditiile prezentei platfrme, indeplinind in acest sens toate cerintele procesului de inregistrare.

Client - persoana juridica care isi face un cont in site si efectueaza o comanda.

Cont – sectiunea din site accesata cu User si Parola, care permite Clientului transmiterea Comenzii / Cererii de oferta, vizualizarea preturilor, manualelor de utilizare, fiselor de produs, certificarilor, certificatelor de garantie, cataloagelor, pliantelor, tehnologiilor,  si care contine informatii despre client. Calitatea de client este obtinuta in urma validarii de catre administratorul platformei, a respectivului cont. Prin validare se intalege inclusiv stabilirea conditiilor de cumparare, antalegand prin aceasta, discount de produs, discount de cantitate, discount final, puncte bonus valorice, cupoane, cadouri, modalitati de livrare, documente de plata, termen de plata). Stabilirea acestor aspecte se face in urma analizei istoricului de colaborare si difera de la un client la altul. 

Comanda - reprezinta un document electronic, generat ca urmare a accesarii site-ului de catre un client, prin care clientul transmite SDG Tech intentia sa de a achizitiona produse si/sau servicii de pe site.

Cerere oferta personalizata - reprezinta un document electronic, generat ca urmare a accesarii site-ului de catre un client, prin care clientul transmite SDG Tech intentia sa de a obtine informatii despre produsele de pe site.

Curier – orice persoana de drept public sau privat care presteaza servicii de curierat rapid.

Newsletter - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS), asupra produselor/serviciilor si/sau promotiilor desfasurate de catre SDG Tech intr-o anumita perioada, fara nici un angajament din partea SDG Tech cu referire la informatiile continute de acesta.

 

F.Drepturile de proprietate intelectuala

Informatiile publicate pe site sunt informatii de interes general despre SDG Tech si produsele pe care le comercializam. Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor si/sau a serviciilor disponibile pe site (imagini statice/dinamice/prezentari multimedia/etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea SDG Tech, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

SDG Tech este detinatorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra site-ului, respectiv asupra designului si continutului acestuia precum si asupra tuturor marcilor inregistrate publicate pe site.

Utilizatorul are obligatia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuala ale SDG Tech, prevazute de legislatia in vigoare.

 

G.Declinarea responsabilitatii

SDG Tech nu isi asuma responsabilitatea pentru greselile de tiparire sau afisare, in ceea ce priveste preturi, caracteristici, imagini etc. In eventualitatea in care pretul produsului sau unele caracteristici ale acestuia, au fost gresit introduse in bazele noastre de date sau afisate gresit, iar livrarea nu s-a efectuat inca, SDG Tech isi rezerva dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunta clientul in cel mai scurt timp despre eroarea aparuta.

De asemenea, imaginile produselor sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile de prezentare in orice mod, datorita modificarii caracteristicilor, design-ului, fara o notificare prealabila de catre producatori. Valoarea maxima a obligatiilor SDG Tech, fata de orice client, in cazul nelivrarii sau livrarii necorespunzatoare, este valoarea sumelor incasate de SDG Tech de la clientul respectiv. Dupa receptionarea produselor, clientul nu poate solicita restituirea banilor si nici returnarea  produselor in situatia in care acestea corespund cu comanda.

SDG Tech nu garanteaza disponibilitatea in stocuri a tuturor produselor afisate. Asadar, SDG Tech  isi asuma dreptul de a nu onora o anumita comanda in cazul in care respectivul produs dispare din oferta curenta. In masura in care o comanda a fost validata SDG Tech nu poate opune clientului lipsa de produse. SDG Tech nu raspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretentiile sau cheltuielile aparute ca urmare a nerespectarii de catre utilizatori a “Termenilor si conditiilor”. SDG Tech nu raspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii site-ului precum si pentru cele rezultand din imposibilitatea de accesare anumitor link-uri publicate pe site.

SDG Tech, afiliatii sau/si in general furnizorii de produse sau servicii catre SDG Tech, nu pot fi facuti responsabili pentru nici o intarziere sau eroare rezultand direct sau indirect din cauze care nu depind de vointa SDG Tech. Aceasta exonerare include, dar nu se limiteaza la: erorile de functionare a echipamentului tehnic de pe platforma.sdg-shop.ro, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele platformei sdg-shop.ro, erorile de operare, precum si cazurile de forta majora stipulate de legislatia romana in vigoare.

 

H.Acces si inregistrare Client

Calitatea de Client pe prezenta platforma, poate fi dobandita de orice persoana juridica cu sediul in Romania, respectiv de orice persoana fizica, numita incontinuare Consumator, care utilizeaza produsele strict in interes propriu. Realizarea contului, schivaleaza cu declaratia din partea Consumatorului, ca nu utilizeaza in scopul realizarii de venituri impozabile, produsele achizitionate prin intermediul prezentei platforme, respectand strict conditiile prevazute la aliniat 1.3.

Pentru inregistrarea ca, Client pe platforma utilizatorul este obligat sa furnizeze toate datele de identificare ce sunt specificate in formularul de inregistrare. In utilizarea serviciului utilizatorul se oblige  sa furnizeze informatii adevarate, corecte, actuale si complete, pe care sa le actualizeze in permanenta.

Daca informatiile furnizate nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, SDG Tech are dreptul sa suspende sau sa inchida contul utilizatorului si sa refuze toate incercarile curente sau viitoare de folosire a prezentei platforme. SDG Tech poate, fara orice alta notificare sau formalitate, sa suspende sau sa inceteze accesul acestuia la continutul platformei sau la o parte a acestui continut.

Prin inregistrarea ca, Client veti fi solicitat sa va alegeti un nume de utilizator si o parola. Pentru testarea, prezentei platforme, SDG Tech, va poate ajuta cu un cont provizoriu, cu valabilitate limitata si fara insa a putea efectua achizitii, urmand ca dupa expirarea perioade de testare (30 de zile), contul sa fie sters. SDG Tech va transmite clientului un Nume de utilizator si parola provizorii, transmiterea se va face in format criptat, solicitand totodata Client-ului sa schimbe de indata numele de utilizator si/sau parola. 

Clientul este responsabil de pastrarea in siguranta a parolei de acces, astfel, in calitatea sa de client, orice activitate desfasurata sub numele de utilizator fiind integral in responsabilitatea clientului.Clientul este obligat sa ne instiinteze, in termen de maxim 48 de ore, despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizata..In cazul in care din motive imputabile utilizatorului ii este suspendata acestuia calitatea de utilizator al site-ului, nu va fi indreptatit la primirea niciunei despagubiri.

 

I.Politica de vanzare online

Promotiile/ofertele prezente pe platforma sunt valabile intr-o anumita perioada de timp, determinata si prezentata explicit pe site, sau in limita stocului disponibil. Accesul in vederea efectuarii unei comenzii ii este permis oricarui client/utilizator persoana juridica sau persoana fizica denumita Consumator, cu sediul in Romania dupa inregistrarea unui Cont si aprobarea contului de catre administratorul platformei..

Prin lansarea unei comenzi pe platforma clientul este de acord cu forma de comunicare, astfel: prin formular de contact, prin e-mail, prin aplicatiile de contact (criptate) de pe platforma, cum sunt: formular de contact whatsapp, messenger, chat, sau in cazul exrimarii dorintei clientului, se pot pune la dispozitie aplicatii in cloud pentru partajarea informatiilor, existente in suita Office 365 Business Essentials. De asemenea, counicara poate fi facuta (desi nu este foarte agreata din motive de rapiditate si siguranta informatiei), prin telefon, sau prin SMS. Notificarea primita de catre client, imediat dupa efectuarea comenzii are rol de informare si nu reprezinta confirmarea comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail). In termen de maxim doua zile lucratoare clientul va fi instiintat de unul dintre operatori pentru validarea comenzii, in caz contrar, clientul este obligat sa contacteze furnizorul pentru a confirma comanda. Comenzile ce nu au fost validate  de catre operatorii nu vor fi livrate. Validarea si stadiul comenzii, poate fi urmarita de catre Client, din Cont.

Pentru motive justificate, SDG Tech isi rezerva dreptul de a modifica cantitatea produselor din comanda. Daca vor fi efectuate modificari asupra comenzii,  clientul va fi instiintat despre aceasta schimbare la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispozitia SDG Tech la efectuarea comenzii. 

 

J.Garantia

Pentru produsele achizitionate prin platforma sdg-shop.ro, se asigura garantie in conformitate cu Certificatul de garantie aferent fiecarui produs.

Pentru a beneficia de garantie, Clientul are urmatoarele obligatii:

 • produsul sa fi fost cumparat de la Sudomet Distribution Group srl si folosit numai in scopul pentru care a fost conceput;
 • sa respecte instructiunile de folosire si sa utilizeze produsul conform;
 • sa pastreze certificatul de garantie si documentul fiscal cu care a cumparat produsul;
 • sa pastreze ambalajul original si toate accesoriile cu care au venit in acesta, si sa le livreze daca este posibil impreuna cu produsul in garantie.

Locul prezentarii pentru a putea beneficia de garantie este cel specificat pe Certificatul de garantie. Costul transportului este suportat de Client, in cazul in care se constata ca defectiunea este din vina Client-ului, In caz contrar, costul transportului se va deconta, SDG Tech solicitand in acest sens, documente justificative conforme cu oriiginalul.

Cauze de pierdere a garantiei:

 • avarii sau deteriorari mecanice; expunere excesiva la radiatii solare; lipsa sau modificarea seriei aparatului; modificari ale produsului;
 • defectarea produsa ca urmare a nerespectarii instructiunilor de utilizare, transport, manipulare si instalare prevazute in manualul de utilizare;
 • deteriorarea mecanica provocata prin lovirea aparatului sau deterioarea marcajului cu modelul si seria aparatului;
 • inundarea, incendierea, expunerea la soare, descarcari electrice, modificari sau instalari necorespunzatoare, interventii neautorizate;
 • distrugerea circuitelor interne din cauza socurilor.
 • desigilarea
 • interventiineautorizate asupra aestora

SDG Tech nu ofera garantii Clientilor:

 • in cazul in care produsul achizitionat nu este potrivit cerintelor sau asteptarilor Clientilor;
 • dupa expirarea perioadei pentru care SDG Tech ofera garantie produsului;
 • in cazul in care inlocuirea produselor sau a componentelor neconforme este imposibil de asigurat, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

 

K.Exercitarea dreptului de retragere si politica de retur (se aplica strict clientului persoana fizica)

Clientul se obliga sa notifice SDG Tech intentia sa de a returna produsele achizitionate, prin e-mail la sales@sdg-shop.ro in termen de maxim 10 de zile calendaristice de la primirea produselor. In caz contrar, poate refuza returul.

Informatiile necesare care trebuie furnizate catre Sudomet Distribution Group srl in notificarea transmisa pe mail sunt urmatoarele:

 • data expedierii coletului;
 • documentul digital a facturii ;
 • numarul Comenzii;
 • modalitatea de plata dorita (datele contului bancar sau voucher de cumparaturi echivalent cu suma produselor returnate);
 • motivul intemeiat pentru care se doreste returnarea produselor.

Costurile de transport ale produselor returnate intra in responsabilitatea clientului.

In orice situatie de returnare a produselor, acestea trebuie sa fie in aceeasi stare in care au fost trimise clientului, in ambalajul original, cu etichetele intacte si impreuna cu toate documentele care l-au insotit (factura, certificat de garantie etc transmise prin e-mail). Produsele returnate trebuie sa fie in aceeasi conditie ca la primire: fara defecte (cu exceptia viciilor ascunse si exceptand defectele deja semnalate de Client in corespondenta cu SDG Tech). In cazul in care o comanda la care s-a oferit produs cadou este returnata integral, clientul este obligat sa returneze si produsul cadou in starea lui originala, nedeteriorata si nedesigilata.

L.Recenzii, comentarii, comunicari si alte tipuri de continut

Utilizatorii pot posta recenzii, comentarii sau alte tipuri de continut; trimite sugestii, idei, pune intrebari, propune articole sau, alte tipuri demateriale, atata timp cat continutul acestora nu este ilegal, obscen, amenintator, defaimator, nu incalca dreptul la intimitate sau legea cu privirela protejarea proprietatii intelectuale; nu contine virusi informatici,comunicari comerciale, politice, care instiga la ura sau intoleranta pe motive etnice, religioase, rasiale, de orientare sexuala, mesaje colective sau alte forme. In vederea postarii de recenzii, comentarii, comunicari si alte tipuri de continut, nu puteti folosi adrese de e-mail sau identitati false. www.sdg-shop.ro isi rezerva dreptul, dar nu are obligatia de a elimina sau edita toate tipurile de continut postate de catre utilizatori si nu areobligatia de a revedea periodic acest continut. Odata cu postarea de recenzii, comentarii, comunicari si alte tipuri de continut pe platforma sdg-shop.ro, transmiteti,in afara cazurilor in care Societatea indica altfel, drepturile de proprietate intelectuala, in mod neexclusiv, perpetuu, irevocabil, asupra materialelor postate. Societatea are dreptul de a modifica, reproduce, transmite, adapta, publica, distribui materialele postate de catre utilizatori, prin orice mijloc de comunicare in masa, din orice tara. Prin postarea de recenzii, comentarii, comunicari si alte tipuri de continut pe platforma.sdg-shop.ro, cedati dreptul Societatii de a folosi numele dvs. in relatie cu materialele postate; garantati ca detineti sau controlati intr-o alta forma, dreptul de proprietate intelectuala asupra materialelor pe care le postati; ca materialele postate nu violeaza nici una dintre conditiile de postare ale recenziilor, comentariilor, comunicarilor si alte forme de continut din partea utilizatorilor, ale platformei sdg-shop.ro.

SDG Tech are dreptul, dar nu obligatia de a monitoriza, edita sau sterge, orice tip de continut sau activitati ale utilizatorilor pe platforma sdg-shop.ro, nu este responsabil si nu isi asuma responsabilitatea pentru nici unul dintre materialele postate de catre alte terte parti pe platforma sdg-shop.ro, are dreptul de a nu publica toate comentariile si articolele propuse de catre utilizatori.

 

M.Publicitatea

SDG Tech poate afisa, in paginile sale, reclame la produsele din oferta sa precum si la produse ori servicii apartinand tertilor. Prin utilizarea platformei sdg-shop.ro si prin acceptarea Termenilor si Conditiilor de utilizare ale acestuia si a Politicii de confidentialitate, va exprimati in mod direct acceptul de a fi destinatarul acestor comunicari cu caracter comercial.

 

N.Reclamatii privind incalcarea legii referitoare la protejarea proprietatii intelectuale

SDG Tech respecta dreptul la proprietatea intelectuala a tertilor. Daca ati observat ca platforma contine informatii care incalca dreptul acestora la proprietate intelectuala, va rugam sa ne trimiteti o instiintare la adresa de email: sales[at]c-shop.ro, sau sa ne contactati la numerele de telefon, sau la adresa de corespondenta, afisate la capitolul Despre noi din prezentul contract.

 

O.Legislatia aplicabila

Serviciile oferite de Sudomet Distribution Group srl prin intermediul platformei sdg-shop.ro sunt guvernate dedispozitiile legilor romane, cu precadere de Legea 365/2002 privind comertul electronic, Ordonanta 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, HG 448/2005 si Directiva Europeana EC/96/2002,care reglementeaza regimul taxei pentru timbrul verde, aplicabil produselor electronice.

Termenii si conditiile platformei sdg-shop.ro se supun legislatiei romane. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei la sediul Sudomet Distribution Group srl. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat anterior, litigiile dintre Parti se vor supune rezolvarii instantelor judecatoreasti competente de pe raza judetului Bihor/municipiului Oradea.

 

P.Prezentarea ofertei

SDG Tech isi rezerva dreptul de a opera oricand, orice modificari asupra preturilor si datelor tehnice prezente pe site-ul www.sdg-shop.ro, fara o instiintare prealabila. Datele tehnice prezente pe site-ul www.sdg-shop.ro au caracter informativ si nu reprezinta o obligatie contractuala. Fotografiile de pe platforma sdg-shop.ro au caracter informativ si pot exista diferente intre acestea si produs.

 

 

CERTIFICAT DE CALITATE ŞI CONFORMITATE

 1. Sudomet Distribution Group srl. cu sediul in Zona Metropolitana Oradea (ZMO), Comuna Sandandrei, str. Caprioarei 12, RO 26342937 J05/1603/2009, ca importator şi distribuitor în Romania de produse sub marca marcile enumerate in prezenta platforma, prin aceasta confirmă că produsele livrate Clientului sunt în deplină concordanţă cu datele înscrise în catalogul de vânzare şi în conformitate cu standardele europene în vigoare.

 

PROCEDURA LIVRARE COMANDA

Avand in vedere măsurile dure impuse de legislatia privind pandemia cu SARS-CoV-2, COVID-19, noul coronavirus pentru limitarea contactul social, am decis sa oferim clientilor nostrii facilitati care sa nu le puna in pericol sanatatea respectiv sa ii ajute in procesul de aprovizionare.

Masurile raman valabile de acum incolo indiferent de starea pandemica.

In aest context, avand in vedere ca SARS-CoV-2, COVID-19, noul coronavirus este extrem de contagios, am hotarat sa limitam la maxim contactul social, astfel ca vom aiguram livrarea gratuita a comenzilor cu ajutorul Fan Courier si GLS Courier, indiferent ca, comanda se deruleaza prin contul de client de pe www.sdg.shop.ro ori prin whatsappe-mail sau messenger.

Masuri de securitate legate de colete

Ambalarea coletelor se face cu dezinfectarea fiecarui produs in parte. folosind masti FPP2 speciale pentru virusi, manusi si ochelari, respectiv imbracaminte si incaltaminte dezinfectata in permanenta. In spatiile de ambalare, se face in permanenta dezinfectarea.

Marfa ajunsa in spatiul de depozitare/ambalare, se preia fara contact cu acestia, astfel desarcarea se face intr-un spatiu special desemnat. Marfa este dezinfectata la intrarea in spatiul de depozitare si coletare, aceste spatii dezinfectandu-se zilnic.

Coletele se infoliaza si eticheteaza distinct.

Factura vi se trimite in format pdf, pe mail. Predarea coletelor catre curier se face fara contact cu acestia, astfel ca, coletle se depun intr-o incinta separata, de unde, sub supraveghere de la distanta, se urmareste preluarea acestora de catre curier.

Cum va recomandam sa preluati coletele de la curier 

Purtati obligatoriu masca, ochelari de protecti (sau viziera) si manusi. Sa aveti la dispozitie solutie de dezinfectare. Nu stati in aceiasi incinta/spatiu cu, curierul, iar daca acesta nu este posibil, va recomandam sa pastrmacar 4,5m distanta de acesta, cereti sa-si foloseasca obligatoriu intregul echipament de protectie! Predarea sumelor de bani ramburs se va face in plic.

Nu atingeti/numarati banii decat cu manusi (banii pot fi purtatori de virus). Nu inmanati direct banii curierului, lasati plicul la indemana acestui, stati la distanta de siguranta pana acesta ii numara. Solicitati ca la numarare sa poarte manusi.

Dupa finalizarea procedeului si retragerea curierului, purtand echipamentul de protectie, procedati la dezinfectarea distincta a fiecarui produs si verificarea cu factura care vi s-a transmis pe mail, iar in cazul in care lipseste ceva, instiintati-ne imediat, chemati inapoi curierulsi intocmiti cu acesta actele necesare. La fel si in cazul in care constatati ca marfa este deteriorata. Verificati cu atentie cand preluati coletul (in prezenta curierului) daca coletul are urme de lovire, tentative de, desigilare si sesizati toate acestea curierului, respectiv contactatine imdiat, atat timp cat curierul este de fata. 

Retineti ca, intregul proces de ambalare si de preluare de catre curier este inregistrat (filmat) astfel putem verifica imediat in ce stare a fost preluat de la noi si in ce stare a ajuns la Dumneavoastra.

Nu lasati curierul sa plece pana nu aveti siguranta ca vi s-a predat coletul/coletele in conditii bune, nedeteriorat sau desigilat ori lovit.

 

Sudomet Distribution Group srl